Skip to content

מוסף בנייה מתקדמת

מוסף בנייה מתקדמת. מוסף נדל”ן של המחלקה מסחרית דה מרקר, אוקטובר 2017. בתוך קטגוריה זו ממתינים לכם מאמרים מקצועיים, כתבות רוחב וגם פרופילים על כמה מהחברות המובילות במשק, על טכנולוגיות הבנייה שהן מיישמות ועל תהליכים חדשים.

בנייה מתקדמת

בנייה מתקדמת עוסקת בטכנולוגיות בנייה, לצד הליכי תכנון ורישוי של המאה ה-21. אתם מוזמנים לקרוא כאן את הכתבות המלאות של המוסף וללמוד על המאמצים הנעשים כיום מצד חברות וגופים לקדם את ענף הבנייה בישראל, שעדיין מפגר מאחור בכמה קטגוריות.

בין הכתבות הבולטות כאן: האם הלקוח מוכן לשלם יותר בתמורה למוצר איכותי יותר? מההחומרים והמוצרים החדשים שמשולבים כיום בתהליכי הבנייה? אילו שיטות בנייה מתקדמת מיושמים כיום באתרי הבנייה וכיצד הם חוסכים ומשדרגים את המוצר הסופי? כיצד הליכים מתקדמים יכולים לסייע בנושאי בטיחות של העובדים באתרי הבנייה? האם תיעוש הבנייה הוא חלק בלתי נפרד מהליכי הבנייה המתקדמת או שהיא דווקא פוגעת במוצר הסופי? כיצד הליכי התיעוש תורמים לבנייה ומתי ניתן ליישמם ועוד כתבות בנושאי הנדסה, תכנון, שיווק ובנייה של פרויקטים נדל”ניים

Load More