לראשונה – 6 הסכמי פינוי-בינוי הוכרזו כבטלים

הממונה על פניות הדיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית קבעה כי עסקאות פינוי-בינוי עליהן חתמו דיירים עם יזם, בטלות על רקע החתמה פוגענית. מדובר בסדרה של החלטות שניתנו בפניות דיירים מעיר במרכז הארץ בה מקודם פרויקט פינוי-בינוי גדול, כך נמסר מהרשות הלאומית להתחדשות עירונית.הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, עו”ד תמר עדיאל זכאי, מטפלת מאז כניסתה לתפקיד בעשרות פניות של דיירים (בעלי דירה ומחזיקים בדירה בתחום מיזם להתחדשות עירונית), ביניהן פניות של דיירים המבקשים להשתחרר מחבותם על פי עסקאות פינוי ובינוי עליהן חתמו עם יזמים. מדובר בפניות המוגשות, על פי רוב, על ידי דיירים שאינם דוברי עברית או שהעברית בפיהם חלקית, ושאינם יודעים קרוא וכתוב עברית, הטוענים כי לא היו מודעים למשמעותם ותוכנם של המסמכים (ההסכמים) עליהם חתמו.
שש החלטות אלה, בדבר בטלות עסקאות פינוי ובינוי, ניתנו במסגרת סדרה בת 14 החלטות שנתנה הממונה בעת האחרונה בפניות דיירים מעיר במרכז הארץ בה מקודם פרויקט פינוי – בינוי גדול. בהחלטות נקבע שהעסקאות מושא אותן הפניות בטלות ואין בהן כדי לחייב את הדיירים או להצדיק רישומה של הערת אזהרה. ההחלטות ניתנו לאחר שקוימו דיונים בנוכחות הצדדים וגורמים רלוונטים נוספים.
חמישה מן הדיירים שבעניינם ניתנו ההחלטות הלינו על כך שהוחתמו על הסכם הכתוב בשפה העברית על אף שאינם יודעים קרוא וכתוב עברית. זאת, בלא שניתן להם הסבר בשפתם – אמהרית או רוסית, אודות עיקרי המסמך עליו התבקשו לחתום. על כן טענו הדיירים כי לא הבינו שהם חותמים על הסכם מכר מקרקעין שמכוחו הם מחויבים למכור את דירתם וסברו שמדובר אך במסמך ראשוני שענייננו הסכמה לקידום הפרויקט. הממונה קיבלה את טענות הדיירים.
נושא הייצוג המשפטי נדון אף הוא במסגרת ההחלטות, שכן הדיירים טענו כי, בעת החתימה על העסקה, הם כלל לא היו מודעים לכך שהם חותמים על מסמך בפני עורך דין, ודאי שלא היו ערים לכך שמדובר בעורך דין שמתיימר לייצגם לעניין העסקה משלא הסמיכו את אותו עורך דין לכך. טענות אלה התקבלו גם הן ע”י הממונה.
טענות נוספות שהעלו הדיירים הן, כי לא קיבלו עותק של מסמכי העסקה (מסמכי הסכם המכר) בסמוך לחתימתם עליה. בנוסף טענו הדיירים שהחתימה על העסקה בוצעה באופן שאינו מקובל כשהדיירים הוחתמו כולם על דף נפרד שאינו מהווה חלק אינטגרלי ממסמכי העסקה, ובו טבלה בה מצוינים פרטי הדיירים ומספר הדירה ולצד אלה החתימה. הממונה קבעה כי לדרך ההחתמה המתוארת, אין כל דמיון לדרך בה נהוג לחתום על הסכם כה משמעותי כמו הסכם מכר דירה. הפנייה השישית במספר, אשר הוגשה על ידי דיירת דוברת עברית, עוסקת בדרך החתמה זו.

החלטות הממונה, לפיהן פניית דייר היא מוצדקת, מהוות ראיה לכאורה בבית המשפט ועתידות לסייע לדיירים לבטל התקשרויות פוגעניות. ככאלו, הן מהוות צעד משמעותי אשר יבטיח התנהלות ראויה והוגנת בעסקאות התחדשות עירונית, וישים קץ לתופעות של ניצול לרעה של חולשת הדיירים, במקומות המשוועים יותר מכל לקיומם של פרויקטים כאלו.
בשמונה פניות נוספות שהוגשו על ידי דיירי אותו הפרויקט, קבעה הממונה כי היא לא שוכנעה שמדובר בעסקאות בטלות או בעסקאות הניתנות לביטול על פי דיני הטעות או ההטעיה.
בימים אלו פועלת הרשות הממשלתית לצד משרד המשפטים לקבוע כללים לפרסום ההחלטות באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית. בשלב ראשון יפורסמו ההחלטות ללא פרטי הגורמים הנוגעים בדבר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *