לראשונה- נסגר מכרז ראשון בשיטת ‘תכנן ובנה’

חברת ‘שפיר’ היא החברה הזוכה במכרז הראשון של תכנית “תכנן ובנה”. המחיר אותו הגישה חברת שפיר הינו 6,355 ש”ח למ”ר לא כולל מע”מ. המחיר מהווה הפחתה של כ-150 ש”ח למ”ר ממחיר המקסימום שהגדיר משרד הבינוי והשיכון במכרז. הפחתה זו עתידה להתרגם להנחה נוספת של כ-15,000 ש”ח לכל דירה.

מדובר במכרז ראשון מסוגו לרכישת זכויות חכירה לתכנון, פיתוח, בנייה רוויה ומסחר, ולבניית 1,196 יח”ד בחריש. שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט: “הכנסת שיטת ‘תכנן בנה’ היא לא פחות ממהפכה בענף הבניה הישראלי. אני סמוך ובטוח שהפיילוט בחריש יירשם כהצלחה נוספת, בשורת המהלכים שנקטנו בשנתיים האחרונות – כהכנסת חברות בניה זרות, תיעוש הבניה, עדכון חוקי מכר דירות והסרת חסמים בירוקרטיים. כל אלה יביאו לקיצור לוחות זמני העבודה וייעול המערכת המסורבלת ומרובת היזמים – זוהי בשורה עבור הציבור הישראלי”.

החברה הזוכה במכרז תדרש לתכנן ולבצע את כלל עבודות הפיתוח במתחם, את מוסדות החינוך ומבני הציבור, ואת יחידות הדיור והמסחר. 1,196 יחידות דיור יוקמו בשיטה זו בשכונת “אור המזרח” בחריש, בהיקף כספי המוערך בלמעלה ממיליארד ₪. חברת שפיר תידרש להשלים את מסירת הדירות, התשתיות ומבני הציבור והחינוך הכלולים במכרז בתוך 40 חודשים. מדובר בפיילוט ראשון לקראת מתחמים נוספים שייבנו בשיטה זו.

במסגרת הקמת השכונה, תחוייב חברת שפיר בהקמת שני בתי ספר יסודיים, 11 כיתות גן, מתנ”ס, אולם ספורט, מגרשי ספורט ושלוש כיתות מעון יום. בנוסף, תחוייב החברה בהקמת תשתיות על פי מפרט איכותי שגובש יחד עם הרשות המקומית. כחלק מזכייתה במכרז, תקבל החברה את סבסוד הפיתוח לו זכאית חריש, הן מכוח החלטת עדיפות לאומית, והן מכוח תכנית “מחיר למשתכן”. כמו כן, יועבר תקציב ממשרד החינוך לשם בניית כיתות הלימוד.

 

עיקרי שיטת המכרז:

•           שיווק מתחמים גדולים (1,000 יח”ד ומעלה) במסלול “מחיר למשתכן” ליזם יחיד, הבונה את יחידות הדיור, התשתיות, מבני הציבור והחינוך ושטחי המסחר.

•           למתחמים אלה קיימת תכנית בתוקף, ללא חסמים חיצוניים משמעותיים, על מנת להגביר את הוודאות ליזם ולאפשר קידום מהיר של הבנייה.

•           כערך מוסף, צפוי המכרז להוות בסיס ליצירה והפצה של ידע ויכולת בתחום תיעוש הבנייה למגורים, וכן להתייעלות עתידית של עבודות הפיתוח המבוצעות על ידי המשרד.

•           המתחם שנבחר בחריש מותאם לבנייה מתועשת: בינוי חזרתי, בנייה מרקמית עד 9 קומות וצמצום חניה תת קרקעית.

•           כפי שנקבע במכרז, משך הזמן מחתימת החוזה ועד למסירת הדירות יהיה 40 חודשים, זאת על מנת להביא למיצוי היתרונות האפשריים בשיטות בנייה מתועשות ובהתייעלות בביצוע תשתיות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *