התאחדות קבלני השיפוצים – 15 שנות הישגים

התאחדות קבלני השיפוצים הוקמה במטרה למסד את הענף ולחזק את מעמדו של קבלן השיפוצים. לקראת הכנס השנתי של ההתאחדות, שהתקיים בחודש שעבר, סקר מגזין השיפוץ את הישגי ההתאחדות עד כה, במאבקו לשדרוג ומיסוד הענף. ניתן לקרוא את הכתבה גם במגזין הדיגיטלי המלא – בכתובת הבאה

התאחדות קבלני השיפוצים הוקמה בשנת 2001 כעמותה רשומה וחרטה על דגלה מספר מטרות למען קידום ענף השיפוצים בישראל וביניהן:

 • לשמש כסמכות בנושא השיפוצים בישראל.
 • להעלות את רמת השיפוצים בישראל.
 • ליזום ולהשתתף באופן פעיל בפעילויות והכרעות הקשורות לעבודות שיפוצים בישראל.
 • למסד את ענף השיפוצים בכללותו תוך הכרה של כל המוסדות הממשלתיים בענף זה.

 

            במהלך שנות קיומה, ההתאחדות הצליחה לרשום לזכותה הישגים רבים, כגון:

 • ייסוד ענף משנה 131 – שיפוצים: לאחר עתירה לבג”ץ בשנת 2002 נוסד ענף משנה 131 – שיפוצים ונוסף shiputs22-300לפנקס הקבלנים, סיווג אשר סלל את הדרך לעוסקים בענף השיפוצים להירשם בענף זה, לעבוד בהיקפים כספיים גדולים ולהשתתף במכרזים.
 • חתימה על הסכם עבודה קיבוצי: בשנת 2010 התאחדות קבלני השיפוצים חתמה על הסכם קיבוצי כלל בענף הבנייה והשיפוצים אשר מסדיר את יחסי עובד-מעביד בענף השיפוצים וקובע סטנדרט תעסוקתי מכבד לכל עובד בענף זה הכולל, בין היתר, שכר על פי דרגה וקרן השתלמות. הסכם קיבוצי נוסף נחתם ביוני 2015 אשר מעגן תנאי עבודה משופרים לעובדים בענף השיפוצים וביניהם: העלאת שכרו ההתחלתי של עובד שיפוצים מ- 5,100 ש”ח ל- 5,600 ש”ח ותוספת דרגה לטבלאות השכר.
 • כריתת הסכם שיתוף פעולה עם התאחדות בוני הארץ (לשעבר התאחדות הקבלנים והבונים בישראל): הסכם שיתוף הפעולה נועד לקידום אינטרסים משותפים ולקידום ענף השיפוצים בישראל.
 • שיפור מעמדם של העוסקים בתחום השיפוצים בעיני הציבור: במשך שנים, קבלני שיפוצים היו שם נרדף לעבודה בלתי מקצועית. בעקבות פעילות תקשורתית רבת שנים אשר לוותה בכתבות ובהופעות בתקשורת, הציבור הישראלי החל להתוודע לקיומה של ההתאחדות, להכשרות ולימי העיון המועברים על ידה ולכך שהיא מקפידה שהחברים הרשומים בה יהיו בעלי הכשרה מקצועית מתאימה ויבצעו את עבודתם נאמנה.

ההתאחדות אף עזרה ועוזרת לקהילה ולא אחת תרמה כספים וניסיון מקצועי לצורך שיקום מבנים שניזוקו מעבודות שיפוצים בלתי מקצועיות. נוסף על כך, השנה ההתאחדות לקחה חלק בפעילות מטעם “הנוער העובד והלומד” שתכליתה הייתה חשיפת נערים מרקע סוציו אקונומי נמוך לענף השיפוצים במטרה להקנות להם מקצוע לעתיד, פעילות אשר נחלה הצלחה רבה. פעולות אלו מצד ההתאחדות תרמו גם כן לעליית קרנם של קבלני שיפוצים בעיני הציבור.

 • קידום מיסוד ענף השיפוצים בישראל: במשך שנים, בעלי מקצוע בתחום השיפוצים לא הסדירו את רישומם בפנקס הקבלנים כנדרש על פי חוק בין אם לא היו מודעים לנושא זה ובין אם לא יכלו להירשם מסיבות שונות. ההתאחדות פעלה רבות בנושא זה מול משרד הבינוי והשיכון בכלל ורשם הקבלנים בפרט על מנת למסד את הענף. מאבקים אלה הניבו פרי – לפני כשנה וחצי ההתאחדות קיבלה גישה ל”מסלול הירוק” במסגרתו מוגשות בקשות לרישום בענף השיפוצים בפנקס הקבלנים ומאז, בעזרת צוות ההתאחדות, נרשמו עשרות בעלי מקצוע בענף השיפוצים בפנקס הקבלנים בענף השיפוצים. בנוסף, התקבלה החלטה של מועצת הקבלנים להקים תת סיווג לענף השיפוצים אשר יאפשר לעוסקים בענף שבעבר סורבו לרישום בפנקס עקב ניסיון בלתי מתאים להירשם בפנקס הקבלנים ולעבוד בהיקפים כספיים מצומצמים.
 • מאבק לקבלת עובדים לקבלני שיפוצים: ההתאחדות נאבקה רבות למען קבלת הקצאות לעובדים פלשתינאים עבור אוכלוסיית העוסקים בענף השיפוצים והצליחה במאבקה. כיום קבלני שיפוצים הרשומים בפנקס הקבלנים זכאים להגיש בקשות להעסקת עובדים פלשתינאים וההתאחדות השיגה אורכה להעסקת עובדים פלשתינאים עבור אלו שטרם הסדירו את רישומם בפנקס הקבלנים ועוזרת להם להגיש את בקשותיהם לרישום בפנקס הקבלנים וזאת במסגרת אחת מההטבות להן זכאים החברים בהתאחדות.
 • עזרה למען הקהילה: במרוצת השנים, התאחדות קבלני השיפוצים עזרה לקהילה ותרמה מהידע המקצועי של חבריה לצורך עזרה למעוטי יכולת אשר נקלעו למצבים קשים, סייעה לשיקום בתים שנפגעו במהלך השריפה שהתרחשה בכרמל בשנת 2010 ואף לאחרונה לקחה חלק במיזם מטעם “הנוער העובד והלומד” שמטרתו הייתה לקרב בני נוער מרקע סוציואקונומי נמוך אל תחום השיפוצים על מנת להעניק להם מקצוע לחיים. במיזם השתתפו חברים מהתאחדות קבלני השיפוצים והוא הוכתר בהצלחה.
 • שיתוף פעולה עם נציגי מוסדות השלטון לצורך קידום ענף השיפוציםעל מנת לקדם את רווחתם של קבלני השיפוצים והסברת האתגרים בפניהם הם עומדים, צוות ההתאחדות נפגש עם בכירים בכנסת ובממשלה. כך לדוגמא, ביוני 2013 בוצע סיור באתרי שיפוצים בשיתוף שר הבינוי דאז, אורי אריאל, במהלכו השר התוודע לבעיותיהם של קבלני השיפוצים. כמו כן, בעקבות מעורבות ההתאחדות, התקבלה החלטה באפריל 2014 להכניס תחת הרגולציה של רשם הקבלנים בעלי מקצוע שלא יכלו להירשם עקב חוסר ניסיון או השכלה מתאימים. במסגרת ההחלטה נקבע כי יופנו לביצוע מבחנים בעלי מקצוע אשר עבדו בתחום השיפוצים במשך חמש שנים וכאשר יעברו אותם בהצלחה – יוכלו לבצע פרויקטים בהיקפים של עד 350,000 שקלים. לאחר מכן יוכלו להעלות את סיווגם ולבצע עבודות בהיקפים גבוהים יותר. טרם התקבל אישור סופי שהמתווה יצא לפועל ותוכנו הסופי עלול להיות שונה במעט מההחלטה שהתקבלה בחודש אפריל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *