גם בצל הקורונה: מחירי הדירות והשכירות – ממשיכים לעלות

מחקר מקיף של משרד השיכון מגלה כי בענף הנדל”ן ישנה ירידה חדה בתקופת הקורונה בהתחלות הבניה, במספר העסקות ובביקוש לעובדים. עם זאת – מחירי הדירות ודמי השכירות ממשיכים לעלות.

מצורף תמצית הסקירה, שהוכנה על ידי המחלקה למידע ולניתוח כלכלי במשרד:

למגיפת הקורונה השפעות רבות על המשק הישראלי, ובתוך כך גם על ענף הבנייה בישראל. בסקירה הכלכלית המצורפת, תמונת מצב עדכנית של ענף הבנייה, הנסמכת על הנתונים הממשלתיים.

על פי תמונת המצב הנסקרת, צמצום הפעילות בענף הבנייה למגורים, אל מול הערכות הביקוש העולה, בשל גידול קבוע במשקי בית, ייתכן ותגרום בשנים הבאות לעודף ביקוש שעלול להוביל לעליית מחירים. בכדי למנוע זאת, נדרש להמשיך את מגמת האצת השיווקים ושמירה על היקף התחלות הבנייה כפי שהיה בשנים האחרונות.

 

להלן נקודות מרכזיות:

ירידה חדה בפעילות ענף הבנייה למגורים:

* ירידה של 11% בסך התחלות הבנייה במחצית הראשונה של 2020, לעומת המחצית המקבילה אשתקד, וירידה של 27% בסך התחלות הבנייה ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

ירידה בהשקעות הון לבניה למגורים:

* מתחילת השנה ישנו צמצום דרמטי בהשקעות ההון בענף הבנייה למגורים כאשר מתחילת השנה היקף צמצום ההשקעות עומד על כ-5 מיליארד ש”ח. מגמה זו החלה ברבעון הראשון עם ירידה של 1.2 מיליארד ש”ח (ירידה של 20% בשיעור שנתי) והתגברה ביתר שאת ברבעון השני.

סך העובדים בענף הבניה. מקור: הלמ”ס ומשרד השיכון

צמצום בהיקפי כוח אדם בענף הבניה:

* צמצום של כ 18% בעובדי הענף ברבעון השני של שנת 2020.

* ירידה של יותר מ 50% בביקוש לעובדים בענף.

היקפי שיווק הקרקעות למגורים:

* בחמש השנים האחרונות שיווקה המדינה בהצלחה (עסקות ושיווק בפטור ממכרז)  כ-28,000 בממוצע  יח”ד בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. בשנה זו, בעיקר בשל היעדר תקציב מאושר והגבלות החלות בשל מגיפת הקורונה, היקף העסקאות עומד כל כ-17,000 יח”ד, ירידה של 40%. פער אשר צפוי להצטמצם לקראת סוף שנת 2020.

ביקוש לדירות חדשות:

* ניתוח נתוני הדיווחים לממונה על חוק המכר מעלה כי החל מחודש יוני חלה התאוששות בביקוש לדירות חדשות. ממוצע העסקאות בדירות אלו בחודשים יוני-אוגוסט 2020 עמד על 3,900 דירות, גבוה ביחס לנתוני העסקאות החודשיים מינואר 2019. סך העסקאות בינואר-אוגוסט 2020 עמד על כ- 23,400 דירות, לעומת 25,600 בתקופה מקבילה אשתקד.

מחירי דירות:

גם ברבעון השני – בתקופת משבר הקורונה  – המשיכה מגמת העלייה במדד מחירי הדירות בכל המחוזות, למעט בדירות החדשות, בהן חלה ירידה במחירי הדירות. אם כי, בחודשים יולי- אוגוסט חלה ירידה מזערית במדד מחירי הדירות, לצד עלייה במדד מחירי הדירות החדשות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *