בני ברק דוהרת קדימה

מהפכת הפיתוח של בני ברק נמצאת בשיאה! ביצוע עבודות פיתוח בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים בצפון העיר,  דירוג כלכלי מיטבי, שדרוג חזות העיר ושיפור השירות לתושב – צובעים את העתיד באופטימיות מזהירה

האתגרים הכלכליים, החברתיים והתכנוניים העומדים לפיתחה של העיר בני ברק, הביאו את ראש העיא, הרב חנוך זייברט, להתוות מדיניות פעולה המלווה בלוחות זמנים צפופים. במטרה להוציא לאור את הפרויקטים הרבים בתחומי ניהול, חינוך, תשתיות ופינוי-בינוי באזור התעשיה, בצפון העיר, גיבש זייברט צוות עבודה מצומצם בראשות גזבר העירייה, רו”ח אריק אדלר. בנוסף, הורה להקים מנהלת להתחדשות עירונית, בניהולה של החברה הכלכלית של בני ברק.

מהלך נדל”ני ענק

על פי נתוני הלשכה למרשם אוכלוסין במשרד הפנים, מספר תושבי בני ברק עומד על 197,913 תושבים, לעומת 193,000 אשתקד. בעיריית בני ברק ציינו בסיפוק את הגידול המבורך של האוכלוסיה ובד בבד פירטו את הצעדים שנוקטת העירייה, במטרה לשפר את איכות החיים של תושביה.

החברה הכלכלית של בני ברק, בראשות עו”ד שלום שמעון, מובילה בשנים האחרונות מהלך נדל”ני רחב ממדים, בחלקה הצפוני של העיר. תוכנית מתאר חדשה לעיר בני ברק תוסיף לה עוד כ-10,000 יחידות דיור, לאורך 25 השנים הקרובות, תוך דגש על פיתוח המרחב הציבורי והגדלת היצע שטחי ציבור והשטחים הפתוחים. התוכנית, שתוכננה על ידי האדריכל צדיק אליקים, מתייחסת גם לפיתוח רובע העסקים בעיר, שבו פוטנציאל של 1.5 מיליון מ”ר שטחי תעסוקה ומסחר. השטחים הללו יחוברו באמצעות מערכת תחבורה ציבורית משולבת, במטרה לתת מענה למרכזיותה של העיר במטרופולין ובמגזר החרדי.

הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני-ברק

הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני-ברק

היום נמצאים בבני בנק כ-1,300 בתי מסחר, חנויות וכן בתי כלבו גדולים. בשנים אלו הסתיימה בנייתם של בנייני מגדלי ב.ס.ר 2, ב.ס.ר 3, ב.ס.ר 4, אפריקה ישראל-קונקורד, צ’מפיון מוטורס, ויטאואר, לנוקס ובית נועה למשרדים, בני עשרות קומות, בצפון העיר.

בימים אלו מתבצעת הקמת מגדל “הכשרת הישוב” בן 60 קומות, שהינו השני בגובהו בארץ. החברה הכלכלית (חכ”ל) חתמה לא מכבר על ביצוע עבודות פיתוח בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים, לקידום בנייה של כ-2,000 יח”ד, על שטח של 1.3 מיליון מ”ר ופארק בשטח של כ-300 דונם, המשתרע עד לנחל הירקון.

בנוסף, המנהלת להתחדשות עירונת עורכת בדיקת היתכנות תכנונית וכלכלית של מקבצי מגורים בפרדס כץ, מקודמת תב”ע לכ-300 יח”ד, מסחר ושירותים. בנוסף, פועלת החכ”ל נגד פולשים במתחם ברחוב הירקון, תוך קידום הכשרת המתחם לשווק קרקעות לכ-1,450 יח”ד. חטיבת קרקע נוספת מיועדת ל-350 יח”ד. עד סוף 2018, מעריכים בעירייה, יסתיימו משימות הפינוי וישווקו מתחמי קרקע -800 יח”ד נוספות.

דירוג אשראי גבוה

לאורך עשרות שנים התנהלה עיריית בני ברק, תוך קשיים כלכליים גדולים, ואף נזקקה, לפני כעשרים שנה, לוועדה קרואה שפעלה במשך כ-3 שנים. בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בניהול התחום הכלכלי של העירייה.

כתוצאה מכך, מתגאים בעירייה, לא זו בלבד שהעירייה נמצאת באיזון כספי, ללא גרעונות, היא אף דורגה לא מכבר, בדירוג גבוה AA+  של חברת מעלות. הניתוח של חברת דירוג האשראי קובע כי הגורמים לביצועים התקציביים של העירייה הם: סיומו המוצלח של תהליך ההבראה הפיננסית שעברה העירייה, העמקת הגבייה והכנת תוכנית מתאר כוללנית לעיר.

יישומוה המלאה של התוכנית, יהפוך את בני ברק לאחת מהערים בעלות ההכנסות הגבוהות בישרא, מארנונת עסקים. על פי הערכת חברת מעלות, עיריית בני ברק תשיג בשנים הקרובות עודף תפעולי בשיעור ממוצע של חצי אחוז בשנה.

בנקט מהפכני חכם

שיפור השירות לתושב נעשה באמצעים שונים, ביניהם מיחשוב התורים ופישוט הליכים באגפי ההנדסה וההכנסות, מהגדולים בעיריית בני ברק. במסגרת אותם הליכים, הוסדר מיחשוב הבקשות לוועדה המקומית לתכנון ולבניה וקוצר משמעותית משך הזמן בין הגשת הבקשה לאישורה ובהמשך, גם עד למתן ההיתר.

לאחרונה, שילבה העירייה בבניינה המרכזי את מכשיר ה”בנקט עירוני בשירות עצמי”. מדובר במכשיר הפועל 24 שעות ביממה ומאפשר מלבד משיכת מזומנים, קבלת מידע מקיף וטפסים עירוניים מגוונים, תשלום חשבוות לעירייה ולעיריות נוספות, הטענת זמן אוויר למכשירי טלפון סלולאריים ועוד.

המידע המקיף שניתן לקבל במכשיר הבנקט הייעודי כולל: פירוט חשבון, פירוט נכסים, תשלומי ארנונה, מים וחניה, כבאות, קבלת טפסי חניה בארנונה, כולל מידע חוקי בנושא, טפסים לבקשה לתעודות עבור רשם המקרקעין, נוהל בקשת היתר לבנייה, הנחות וטפסים לקבלת הקצאות לנכסים, חובות עירוניית לעיריות הקשורות לחברה לאוטומציה ועוד.

משקיעים בכל תושב ובכל תלמיד

בני ברק מצטיינת ביחסים התקינים הקיימים בה, בין כל חלקי הציבור. אלו ואלו, מסבירים בעירייה, שואפים ועושים לטובת התפתחותה המירבית של העיר. יחסם של נבחרי הציבור לתושבים הוא חם ולבבי. דלתם פתוחה בפני התושבים והם מוכנים לסייע להם, בכל עת, בפתרון בעיותיהם ובהאזנה אוהדת לבקשותיהם.

בשל היותה מרכז עולמי של ישיבות ומוסדות חינוך בעלי שם, מהווה בני ברק מוקד משיכה לציבור חרדי מכל רחבי הארץ. בני ברק, בעבר ובהווה, מהווה מרכז מרשים של ישיבות, כוללי אברכים ומוסדות תורה לרוב.

עיריית בני ברק משקיעה משאבים רבים בבניית מוסדות חינוך לכלל תושבי העיר ובמתן שירותי חינוך משלימים. בימים אלו, מספרים בעירייה, שוקד ראש העיר על תוכנית בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שעיקרה חיזוק שירותי החינוך לתלמידים ממשפחות מצוקה ולתלמידים המתקשים בלימודים. מטרת התוכנית היא לצמצם את אחוזי הנשירה ולהביא למצב שבו כל תלמיד ילמד במוסד החינוכי הראוי לו.

פרויקטים מניבים

בשנים האחרונות עוסקת עיריית בני ברק גם בפרויקטים מניבים, מה שמכנים בעיריה יוזמות כלכליות מרחיבות. רו”ח שושנה לרנר, מנהלת אגף ויזמות בעיריה, מביאה כדוגמה את מתחם חניון דן, בתוך ה-BBC, שם יקום חניון עירוני תת קרקעי, שיכלול למעלה מ-1,200 מקומות חניה ב-4 מפלסים.

לדברי ראש העירייה זייברט, החניון יתן מענה למצוקת החניה המאפיינת כל מתחם של מגדלי משרדים. כך, הוא מסביר, נכנסה העירייה ליוזמה שגם משרתת מטרה ציבורית וגם יש לה ערך מוסף כלכלי יפה.

מעל החניון, שנבנה במגרש של 11.5 דונם, יקום מרכז מסחרי ומרכז שירותים עירוניים, לצד חלק מסחרי. החניון יהיה בבעלות מלאה של העיריה. העירייה, מספר זייברט, ביצעה בדיקה כלכלית שהעלתה כי המודל הכלכלי המועדף הוא הקמה עצמאית של העירייה – דרך הוצאת מכרז לבחירת קבלן מבצע, שימוש בהון עצמי ומימון חלקי על ידי הלוואה בנקאית.שיטה זו, הראתה הבדיקה הכלכלית, תניב כ-2 מיליון שקלים לשנה מהחניון, או 4 מיליון מהמתחם כולו – כולל שטחי המסחר.

במכרז שהתקיים לאחרונה להקמת החניון זכתה חברת מנרב. בעירייה מעריכים כי החניון יושלם בתוך כשנתיים.

גזבר העירייה, רו”ח אריק אדלר מספר כי “אנחנו מנסים גם לגדר סיכונים. הבדיקות הכלכליות נותנות תחזיות יפות של ביקוש והיצע. אבל, כאנשי עיריה שלא יכולה לקחת סיכון יתר, החלטנו שאת מפלס מינוס 4, הכולל 319 מקומות חניה, נוציא למכרז חיצוני, מנותק מהקומות האחרונות. המשלם מתקשר אלינו כבר היום ל-15-20 שנה קדימה ואנחנו שקטים. כבר יצא מכרז ויש זוכה שיוכרז בקרוב”.

 2,000 דירות בותמ”ל

עוד פרויקט גדול שנמצא בשלבים מתקדמים כיום הוא מתחם תב”ע 572 בשטח הצפוני של בני ברק, הצמוד לירקון. מדובר על תוכנית בשטח של 1,500 דונם ובתוכה גם מתחם פארק גדול, לאורך הנחל. ראש העירייה מספר כי התוכנית, על קרקע של רמ”י, קיבלה תוקף כבר ב-2009 . זו היתה תוכנית שעיקרה תעסוקה, אבל, “קיבלנו החלטה לצופף את זכויות הבנייה ל-2 חלקים. בחלק במערבי – כל הזכויות הקודמות של התעסוקה, במקביל במתחם המזרחי – תוקם שכונת מגורים – שכונה שהובאה לתכנון בותמ”ל ואושרה להפקדה, כשהיא מדברת על 2,100 יחידות דיור”.

ברגע שהתוכנית קיבלה תפנית וכללה עוד 2,100 יח”ד במרכז הארץ, מספר זייברט, היא זכתה לקדימות ונמצאת בראש סדר היום. יש כבר מו”מ מתקדם עם רמ”י לקראת חתימת הסכם פיתוח כולל לתוכנית, כך שהתוכנית תצא אל הפועל כבר בשנים הקרובות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *