כתב ערבות לשכירות – הגנה על ההכנסה שלך

כתב ערבות הוא אחד המסמכים החשובים ביותר בעת שכירות דירה. באמצעות מסמך זה ניתן לעגן הדברים החשובים שקשורים לשכירת הדירה, במקרה של הפרת ההסכם עצמו. לכן בטרם הסכם שכירות דירה חייבים לדאוג לכתב ערבות לשכירות דירה אשר יגן גם על השוכר וגם על המשכיר בצורה הטובה ביותר.

מהו כתב ערבות לשכירות?

כתב ערבות לשכירות הוא מסמך חשוב ביותר במקרה של הפרת הסכם השכירות, נזקים לדירה או ליקויים שונים אשר התגלו בדירה ואינם קשורים לשוכר עצמו והוא זכאי לפיצוי. באמצעות כתב ערבות לשכירות, אשר חתום בין המשכיר לשוכר וכולל שני ערבים ניתן להגן על זכויות המשכיר והשוכר בתקופת השכרת הדירה. כתב ערבות הוא חלק בלתי נפרד מהסכם השכירות עם השוכר, והוא כולל סוגים שונים של ערבות לחוזה השכירות כאשר השכיח ביותר הוא ערבות בנקאית וערבות עצמית.

לשם מה צריך כתב ערבות לשכירות?

כתב ערבות לשכירות מגן על זכויות המשכיר והשוכר במקרה בו אחד הצדדים מפר את ההתחייבות. בכתב ערבות לשכירות אשר חתום על ידי שני אנשים שקרובים לשוכר מבטיח שהשוכר יעמוד בכל התחייבויותיו לאורך תקופת השכירות. במקרה והשוכר לא יוכל לשלם על הדירה עצמה או על נזקים שעשה לה, הערבים הקרובים אליו הם אלה שישלמו את השכירות או הנזקים על הדירה עצמה. הערבות הבנקאית אשר ניתנת ע”י הבנק מגיעה אל בעל הדירה ומשמשת לו כמעין פיקדון במקרה ובו הופר הסכם השכירות. את הבקשה יש להגיש לבנק בו אתם נמצאים, במקרה של הפרה פונה הבנק לערבים במידה והערבים לא יכולים לשלם את הפיצוי יכול הבנק להגיש תביעה בבית המשפט. כלומר, הערבות הבנקאית נפרעת ע”י פירעון צ’ק הפיקדון אל מול הבנק.

חשיבות כתב ערבות לשכירות

כתב הערבות לשכירות הוא אחד המסמכים החשובים ביותר בעת הסכם שכירות בין הצדדים. כתב הערבות היא מעין רשת ביטחון למקרה בו השוכר מפר את הסכם השכירות, במצב זה המשכיר יהיה זכאי לפיצוי כספי. בנוסף לכך, במקרים שבהם הערבים של השוכר אינם יכולים לשלם את השכירות ויש צורך בתביעה בבית המשפט, גם פה זכאי המשכיר לפיצוי של הפקדת צ’ק הביטחון. כך שכתב ערבות הוא למעשה הגנה על המשכיר עצמו ו אבטחת הנכס שהוא משכיר לשוכר. לכן שעושים הסכם שכירות עם עו”ד חשוב ביותר להכליל בתוכו את כתב הערבות לשכירות אשר יגן על האינטרסים של בעל הדירה. כאשר כתב הערבות לשכירות נכתב ע”י עו”ד הוא מסמך משפטי לכל דבר, לכן חשוב שהוא תמיד יהיה חלק מההסכם בין המשכיר לשוכר.

האם כתב ערבות לשכירות חייב להיות בכל הסכם שכירות?

אם אתם משכירים דירה ורוצים להגן על הרכוש שלכם, רצוי שכתב ערבות לשכירות יהיה כלול בהסכם השכירות. באמצעות כתב ערבות לשכירות תוכלו להגן על הדירה שלכם לאורך תקופת השכירות, ובמקרה של הפרת ההסכם תקבלו פיצוי כספי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *