יונייטד שרונה: משרד הבינוי והשיכון הטיל על חברי קבוצת רכישה עיצומים כספיים כיזמים

הממונה על חוק המכר הטיל עיצום כספי בסך של 4,250,000 ₪ על קבוצת רכישה הידועה בשם “יונייטד שרונה”, בעקבות הליך מנהלי אשר התנהל בחודשים האחרונים.

במשרד השיכון מספרים כי זו הפעם הראשונה בה חברי קבוצת רכישה הוכרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כיזמים לעניין חוק המכר.

במסגרת ההליך המנהלי נמצא כי חברי הקבוצה מכרו דירות לרוכשים אשר מצד אחד לא צורפו לקבוצת הרכישה ומצד שני כספם לא הובטח בהתאם להוראות חוק המכר. תוצאות ההליך הן העיצום הכספי המתואר כאשר הסכום מוכפל בכל 50 ימים כל עוד לא תוקנו ההפרות.

במשרד מסבירים כי קבוצות רכישה הינן שיטה חשובה בענף הנדל”ן בישראל אשר יש לשמרה. במקביל, יש לעשות כל הניתן על מנת להגן על רוכשי דירות בבואם לקנות דירה חדשה בשוק החופשי. לאור מורכבות עסקאות של קבוצות רכישה, נציגות קבוצה נדרשת לנקוט משנה זהירות בכל הקשור לעמידה בחוקים השונים תוך הבנה כי חברי הקבוצה הם יזמי נדל”ן לכל דבר ועניין. בכל מקום בו עולים ספקות בקשר לנאותות העסקאות, יחידת חוק המכר מבצעת בדיקה על מנת לוודא כי ההתקשרויות של הקבוצה נעשו בצורה חוקית וכי כספי רוכשי הדירות מובטחים.

בנימין דרייפוס, מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון: “המשרד, באמצעות ממונה חוק המכר, יפעל להגן על כספי רוכשי דירות בישראל בכל מקום בו נדרש. חברי קבוצת רכישה נדרשים להבין כי הם יזמים לכל דבר ועניין. כך הם אחראיים להתקדמות הפרויקט על כל מרכיביו השונים כמו גם לעמידה בכל חוקי המדינה.”

עו”ד אלעזר במברגר, היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון: “חוק המכר נועד להגן על רוכשי דירות חדשות בישראל, במגוון דרכים, שעיקרם החובה להעניק לרוכש הדירה בטוחה הולמת, כנגד כספים ששילם למוכר במסגרת העסקה. ניתוח משפטי של העסקאות שנעשו על ידי קבוצת הרכישה במקרה זה, העלה כי מדובר בעסקאות של מכר דירה לכל דבר ועניין, אשר לגביו חלים הוראות חוק המכר. הקבוצה מכרה את הדירות מבלי להעניק לרוכשים את ההגנות הקבועות בחוק. מטעם זה הוטל העיצום הכספי.”

המקרה מחדד, מסכמים במשרד, כי חברים בקבוצת רכישה הינם יזמי בנייה, והדבר מטיל עליהם אחריות רבה, בהיבטים שונים, ובין היתר – במקרה של מכירת דירות בפרויקט לצדדים שלישיים, כפי שאירע במקרה זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *